Projektowanie

Oferta Esanitu w zakresie projektowania obejmuje wszystkie mieszczące się w branży sanitarnej sieci, przyłącza, instalacje            i obiekty techniczne z nimi związane.

Dokumentacje projektowe w budownictwie przemysłowym i mieszkaniowym

•    sieci, przyłącza i instalacje gazowe
•    sieci, przyłącza i instalacje wodno - kanalizacyjne
•    sieci, przyłącza i instalacje przeciwpożarowe
•    instalacje wentylacji i klimatyzacji
•    instalacje odnawialnych źródeł energii
•    sieci, przyłącza i instalacje centralnego ogrzewania
•    hydrofornie
•    kotłownie
•    stacje redukcyjno-pomiarowe
•    inne, nietypowe instalacje techniczne
Nadzory autorskie, inwestorskie, eksploatacyjne

 Ocena i doradztwo energetyczne

•    pomiary szczelności instalacji w  budynkach
•    audyty energetyczne
•    świadectwa charakterystyki energetycznej
•    analizy zastosowania alternatywnych źródeł energii
•    analizy systemów zaopatrzenia budynków w energię
•    koncepcje zagospodarowania terenu


Doświadczenie projektantów zdobyte na wielu budowach przy projektowaniu , eksploatacji i wykonywaniu setek kilometrów sieci i instalacji daje gwarancję sporządzenia projektów z uwzględnieniem technologicznych subtelności ich późniejszego wykonania w realnych warunkach na budowie.
Wykonywane przez nas dokumentacje są kompletne w zakresie wymagań formalno-prawnych, posiadają wszelkie niezbędne uzgodnienia, opinie techniczne oraz są zgodne z najnowszą wiedzą techniczną, obowiązującymi normami i przepisami.