Przeglądy techniczne

    
OBOWIĄZKOWE PRZEGLĄDY TECHNICZNE, KSIĄŻKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW I LOKALI

 

Przeglądy okresowe budynków są gwarancją bezpieczeństwa dla ich użytkowników. Muszą przeprowadzane być przez jednostki doświadczone, rzetelne i świadome swej odpowiedzialności. Dlatego przeglądy budowlane, które wykonujemy wyróżnia najwyższa jakość i staranność wykonania.

 

SPORZĄDZAMY PROTOKOŁY Z OBOWIĄZKOWYCH KONTROLI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH:

     1.    mieszkalnych
     2.    użyteczności publicznej
     3.    zamieszkania zbiorowego
     4.    magazynowo - gospodarczych
     5.    produkcyjno - przemysłowych

 

OFERUJEMY OBSŁUGĘ TECHNICZNĄ BUDYNKÓW I BUDOWLI W ZAKRESIE:
     1.    Sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej:
                  - budynków
                  - wydzielonych lokali mieszkalnych
                  - części budynków, stanowiących samodzielną całość techniczno - użytkową
     2.    Wykonywanie kontroli eksploatacyjnych części budynków i budowli
     3.    Sporządzanie opinii technicznych
     4.    Zakładanie i  prowadzenie książek obiektów budowlanych
     5.    Porady w interpretacji ustawy Prawo budowlane
     6.    Ocena zamierzeń budowlanych, kosztorysy inwestorskie

 

ZAKRES USŁUG:
      •    Półroczny przegląd budowlany
      •    Roczny przegląd budowlany, sanitarny, instalacji gazowej
      •    Pięcioletni przegląd budowlany i instalacyjny
      •    Założenie i prowadzenie książki obiektu budowlanego
      •    Przeglądy przewodów  dymowych i wentylacyjnych

 

Posiadamy wymagane Prawem budowlanym uprawnienia do opracowywania oceny technicznej. Doświadczenie pracowników firmy gwarantuje solidność wykonania powierzonych zadań. Okresowe kontrole budynków mieszkalnych wykonujemy zgodnie    z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania lokali mieszkalnych w oparciu o art.62 Prawa budowlanego. Dla budynków oraz budowli, które nie posiadają założonej Książki Obiektu Budowlanego proponujemy wykonanie przeglądu 5-cio letniego, inwentaryzacji budowlanej oraz założenie KOB.